18 Οκτ. 2017

Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις - Η υπέρβαση της δεκάδας