18 Οκτ. 2017

Πρόσθεση και αφαίρεση - Αφαίρεση με πρόσθεση προς τα πάνω