Ιστολόγιο

27 Απρ. 2017
27 Απρ. 2017
27 Απρ. 2017
Κάνε κλικ εδώ

Οι μαθητές επιλέγουν επίθετα που μπορούν να χαρακτηρίσουν την εικόνα που παρουσιάζεται. Στη συνέχεια μπορούν να τυπώσουν την εργασία τους για να ετοιμάσουν μια περιγραφή του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας τα επίθετα που έχουν επιλέξει.

27 Απρ. 2017