30 Μαρ. 2017

Αστεία δάκτυλα για έννοια περισσότερα ή λιγότερα

www.ictgames.com

Αλλάζουμε τον αριθμό των δακτύλων για τη διδασκαλία περισσότερα ή λιγότερα