30 Ιαν. 2017

Σε ποιά εικόνα είναι μέσα το αντικείμενο;