2 Δεκ. 2016

Να βρεθούν οι κύριες και οι δευτερεύουσες προτάσεις καθώς και το είδος των δευτερευουσών προτάσεων.