2 Δεκ. 2016

Να βρεθεί το είδος των δευτερευουσών προτάσεων.