1 Δεκ. 2016

Ποιες από τις λέξεις είναι παράγωγες και ποιες σύνθετες;