1 Δεκ. 2016

1η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)