1 Δεκ. 2016

2η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)