28 Νοε. 2016

Γραφή αριθμητικών συμβόλων: 5, απόλυτοι αριθμοί