Ιστολόγιο

15 Νοε. 2016
Κάνε κλικ εδώ

Προσφέρεται η δυνατότητα διερεύνησης των νόμων που διέπουν την πορεία ακτίνας που συναντά τριγωνικό πρίσμα. Μεταβάλλονται η κατεύθυνση της ακτίνας, ο δείκτης διάθλασης του υλικού του πρίσματος, οι γωνίες του τριγωνικού πρίσματος, το πλήθος των διαδοχικών ανακλάσεων που απεικονίζονται.

15 Νοε. 2016
Κάνε κλικ εδώ

Δυνατότητα διερεύνησης της δημιουργίας του ουράνιου τόξου μέσω της διέλευσης ακτίνας λευκού φωτός μέσα από σταγόνα νερού.

15 Νοε. 2016
15 Νοε. 2016
Κάνε κλικ εδώ

Δραστηριότητα αντιστοίχισης των μικρών και μεγάλων αντικειμένων που υπάρχουν στη φύση με τα όργανα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την παρατήρησή τους.

15 Νοε. 2016
Κάνε κλικ εδώ

Προσομοιώση πειραματικής διαδικασίας μέτρησης της θερμοκρασίας. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του θερμόμετρο, θερμόμετρο χώρου, δοχεία με κρύο και ζεστό νερό, αναδευτήρα και χρονόμετρο, στο οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί ο χρόνος να "τρέχει πιο γρήγορα" προκειμένου να επιταχυνθεί η η διαδικασία της μεταβολής της θεμοκρασίας του νερού.