30 Νοε. 2016

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας

                               ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 
1.   Η ορθογραφία των αρσενικών ουσιαστικών
 
Τα αρσενικά που τελειώνουν σε –ος γράφονται με -ο .
Στον πληθυντικό αριθμό γράφονται με –οι.         
πχ.ο λαγός – οι λαγοί
    ο κήπος -  οι κήποι
Τα αρσενικά που τελειώνουν σε –ης γράφονται με –η.
Στον πληθυντικό αριθμό γράφονται με –ες.
πχ.ο ναύτης –οι ναύτες
     ο μαθητής – οι μαθητές
 
 
2.   Η  ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών
 
Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –η γράφονται με –η.
πχ.η φωνή –η βροχή
Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ω γράφονται με –ω.
πχ.η Φρόσω – η Δέσπω
Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ισσα γράφονται με δυο σ.
πχ.η μέλ-ισσα  - η γειτόν-ισσα
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ:  η Λάρισα
 
 
3.   Η ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών
 
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ο γράφονται με –ο.
πχ.το βιβλίο – το θρανίο
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ος στον πληθυντικό γράφονται με –η.
πχ.το δάσ-ος  τα δάσ-η
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ι γράφονται με –ι .
πχ.το λουλούδι  το βιολί
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: το βράδυ , το δάκρυ, το δόρυ, το δίχτυ, το οξύ , το στάχυ
 
 
                                       4 .Η ορθογραφία των επιθέτων
 
Τα επίθετα που τελειώνουν σε –αίος γράφονται με –αι.
πχ.ωραίος , γενναίος     ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: νέος
Τα επίθετα που τελειώνουν σε –είος γράφονται με –ει.
πχ.αστείος , ανδρείος
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: κρύος , γελοίος
Τα περισσότερα επίθετα που τελειώνουν σε –ιμος – ινος –ικος
γράφονται με –ι .πχ.νόστιμος , κόκκινος , φιλικός
                                     
 
 5. Η ορθογραφία των ρημάτων
 
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ο γράφονται με –ω.
πχ.γράφω , παίζω
Τα ρήματα που τελειώνουν –ωνω γράφονται με –ω.
πχ.απλώνω, μεγαλώνω
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –αίνω γράφονται με –αι.
πχ. μπαίνω, βγαίνω
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:μένω, δένω, πλένω
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω γράφονται με –ι.
πχ.ποτίζω, σκαλίζω
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: δανείζω, δακρύζω, κελαρύζω, πήζω, πρήζω, αθροίζω
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –εύω γράφονται με –ευ.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: κλέβω
Τα ρήματα που είναι στον ενεστώτα (τώρα) της παθητικής φωνής(-μαι)
αλλά και στον εξακολουθητικό μέλλοντα , σε όλα τα πρόσωπα του ενικού
αριθμού  -εγώ –εσύ –αυτός και στο τρίτο πληθυντικό –αυτοί,
γράφονται με –αι.  πχ. εγώ έρχομαι, εσύ έρχεσαι, αυτός έρχεται ,εμείς ερχόμαστε, εσείς ερχόσαστε, αυτοί έρχονται
 
 
6.   Η ορθογραφία των μετοχών
 
Η μετοχή της ενεργητικής φωνής που τελειώνει σε –οντας ή ώντας.
Γράφουμε με -ο, όταν δεν τονίζεται το –οντας.
πχ.παίζοντας, φωνάζοντας
Γράφουμε με –ω όταν ο τόνος μπαίνει στο –ώ.
πχ.μιλώντας , χτυπώντας, ρωτώντας
Η μετοχή της παθητικής φωνής που τελειώνει σε –μένος –μένη –μένο.
Γράφεται με δυο –μμ όταν το ρήμα έχει χαρακτήρα π, β, φ, πτ.
πχ.κρύβω-----κρυμμένος, καλύπτω------καλυμμένος, βάφω---βαμμένος