Εφημερίδα σχολικής χρονιάς 2016-17

Σύνδεσμος εφημερίδας  https://drive.google.com/file/d/0B33HgWGNo7v-czM1TGxYaFotVlU/view

 

Γιορτή και αποφοίτηση μαθητών Στ΄τάξης.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ Δ'ΤΑΞΗΣ

Γιορτή Δ΄τάξης

Δ΄Τάξη 2017

Γιορτή Ε΄ και Στ΄τάξης